สมัครสินเชื่อ Kashjoy
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

Kashjoy
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สินเชื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือ เป็นสินเชื่อที่ให้ลูกค้าสามารถผ่อนมือถือและสินค้าได้สะดวกสบายมากขึ้น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ร้าน เจ มาร์ท หรือ AIS Telewiz) โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกินมูลค่าของสินค้าหรือบริการ หรือไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้ลูกค้าบริหารสภาพคล่องในแต่ละเดือนได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อน แถมยังได้สิทธิประโยชน์มากมายจากบริษัท

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

อัตราดอกเบี้ย/ผ่อนชำระ : แบบลดต้นลดดอก ไม่เกิน 25 % ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ/รายวัน
- สัญชาติไทย
- อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
- รายได้ประจำ 7,000 บาทขึ้นไป
- อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป
- รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร
- มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

เจ้าของกิจการ/ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
- สัญชาติไทย
- อายุ 20-65 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
- รายได้แสดงในรายการเดินบัญชีเฉลี่ยสุทธิ 30,000 บาทต่อเดือน
- ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร พนักงานบริษัท ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารแสดงรายได้
• สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนา (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) และ รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
• กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนให้ใช้รายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ยกเว้น ออมสิน,ธ.ก.ส,ธ.อ.ส)
• สำเนาจดทะเบียนการค้า • สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
• สเตทเมนท์ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุดติดต่อกัน • ภาพถ่ายสถานประกอบการลูกค้า
ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์
1. ลูกค้ากรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์
2. ลูกค้ารอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อ KB J
3. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ KB J แจ้งให้ลูกค้าติดต่อร้าน เจ มาร์ท
4. ลูกค้าทำการยืนยันตัวตนผ่าน J:ID Application
5. ลูกค้าทำการเลือกรุ่นมือถือ, ราคาที่ต้องการผ่อน
6. พนักงานเจมาร์ท ทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบและอัพโหลดเอกสาร
7. ตรวจสอบเอกสารและรอรับการติดต่อจากบริษัท KB J
8. แจ้งผลการอนุมัติ
9. ลูกค้าติดต่อรับเครื่อง

ขั้นตอนการสมัครผ่านหน้าร้านเจ มาร์ท
1. ลูกค้าติดต่อร้าน เจ มาร์ท เพื่อขอสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้า
2. ลูกค้าทำการยืนยันตัวตนผ่าน J:ID Application
3. ลูกค้าทำการเลือกมือถือ, ราคาที่ต้องการผ่อน
4. พนักงานเจมาร์ท ทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบและอัพโหลดเอกสาร
5. ตรวจสอบเอกสารและรอรับการติดต่อจากบริษัท KB J
6. แจ้งผลการอนุมัติ
7. ลูกค้าติดต่อรับเครื่อง