สมัครสินเชื่อ Kashjoy
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

Kashjoy

สินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy ดีกว่าอย่างไร?

ดอกเบี้ยไม่เกิน 25%
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า
ผ่อนสบายนานสูงสุด 60 เดือน
ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล (บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่)

บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ให้ชีวิตเป็นเรื่องง่าย สินเชื่อบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy easy card) เป็นบัตรกดเงินสดประเภทสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล (Revolving Loan) ที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เพื่อเป็นวงเงินสดสำรองไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือในโอกาสพิเศษ ให้ท่านมีความคล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เมื่อท่านสมัครใช้บริการและได้รับการอนุมัติแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ เพื่อใช้เบิกถอนเงินสด ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเบิกถอนเงินสด หรือใช้ในการผ่อนชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการได้
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ

สิทธิประโยชน์บัตรกดเงินสดแคชจอยอีซี่

• ผ่อนสินค้าด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ร้านเจมาร์ท ทั่วประเทศ
• ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ
• ฟรีค่าธรรมเนียมบริการโทรสั่งเงินโอนเงินเข้าบัญชี
• ผ่อนคืนสบายชำระขั้นต่ำเพียง 2.5% หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท
• ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
• วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท*
• อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)

เงื่อนไขและข้อกำหนด บัตรกดเงินสด / สินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย

• สินเชื่อบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 1,000,0000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
*การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล ฯ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ
• คำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจากยอดวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตามระยะเวลาผ่อนชำระคืนที่ท่านเลือกแบบลดต้นลดดอก
• อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี หรือสูงสุดไม่เกินอัตราที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
• กรณีผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราที่บริษัทฯ เห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ไม่เกิน 50 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดค้างชำระหนึ่งงวดและมีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 100 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดคงค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวดและมีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
• ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท หรือ เศษของเงินกู้ 2,000 บาท
• ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5-30 บาท ต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
• ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่เกิน 12 บาทต่อครั้ง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือปฎิเสธคำขอกู้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทฯ ในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย/บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับกระเป๋าเป้ แคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy Backpack) มูลค่า 1,990 บาท จำนวน 1 ใบ (จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ และมียอดเงินคงค้างตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลา 30 วันติดต่อกัน หรือ รับกระเป๋าเดินทางแคชจอย สตาร์เฟรนด์ (Kashjoy x Star Friends Luggage) มูลค่า 4,590 บาท จำนวน 1 ใบ (จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ และมียอดเงินคงค้างตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลา 30 วันติดต่อกัน
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณกระเป๋าเป้ แคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy Backpack) เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป เท่านั้น
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณกระเป๋าเดินทาง แคชจอย สตาร์เฟรนด์ (Kashjoy x Star Friends Luggage) เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป เท่านั้น
4. เงื่อนไขและของสมนาคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
6. บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้ลูกค้าตามที่อยู่ในใบสมัครสินเชื่อผ่านทางไปรษณีย์ ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
7. ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธไม่รับของสมนาคุณจากบริษัทขนส่ง และ/หรือ ของสมนาคุณมีสถานะถูกตีคืนจากลูกค้า ครบจำนวน 2 ครั้ง บริษัทฯ จะยุติการจัดส่งของสมนาคุณแก่ลูกค้า และหากลูกค้าไม่ติดต่อขอรับของสมนาคุณที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร 1258 ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ของสมนาคุณมีสถานะถูกตีคืนครั้งที่ 2 บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ขอสละสิทธิ์รับของสมนาคุณดังกล่าว
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณเฉพาะท่านที่มีประวัติการชำระดีตามเกณฑ์ของบริษัทฯ (ชำระภายในวันครบกำหนดชำระของบริษัทฯ) และยกเว้นการมอบสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่พบว่าภายหลังท่านขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด
10. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
11. ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะบัญชีปกติ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่าน www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
สินเชื่อแคชจอย
คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับพนักงานประจำ/รายวัน
1. อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2. รายได้สุทธิ 15,000 บาทขึ้นไป
3. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้
4. อายุงานตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป
5. สัญชาติไทย
6. รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

สำหรับเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 20-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
3. รายได้หมุนเวียน ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
4. ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับพนักงานประจำ/รายวัน
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา)
2. เอกสารแสดงรายได้
- สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน) และสำเนารายการเดินบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
- ในกรณีที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ใช้สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
3. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ (ยกเว้น ธ.ออมสิน, ธ.ก.ส., ธอส., ทิสโก้, เกียรตินาคินภัทร)

สำหรับสำหรับเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา)
2. เอกสารแสดงรายได้
- สำหรับเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์ที่มีเงินหมุนเวียนในบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
- สำหรับอาชีพอิสระ ใช้สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์ที่มีเงินหมุนเวียนในบัญชี ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
3. หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ (ยกเว้น ธ.ออมสิน, ธ.ก.ส., ธอส., ทิสโก้, เกียรตินาคินภัทร)

ขั้นตอนการสมัคร

1) กรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์
2) รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3) นัดวันรับเอกสารผ่านบริการ Messenger เท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบเอกสาร
5) ดำเนินการอนุมัติสินเชื่อ และแจ้งผลการสมัครผ่าน SMS

ช่องทางการรับสมัคร

บริการรับเอกสารผ่านทาง Messenger เท่านั้น