KBJxAIS
ได้ทั้ง Smartphone ได้ทั้งเน็ต5G
ไม่ต้องจ่ายดาวน์
อนุมัติปั๊บรับเครื่องได้เลย!
ดอกเบี้ยต่ำ0.9%ต่อเดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร

• สัญชาติไทย อายุ 20-55 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
• รายได้ต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
• อายุงาน 6 เดือน ขึ้นไป
• มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. เอกสารแสดงรายได้
 - สลิปเงินเดือน 1 เดือน ล่าสุด และ STM 3 เดือน ล่าสุด
 - หรือ STM 6 เดือน ล่าสุด
 - หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน และ STM 3 เดือน ล่าสุด

รายละเอียดเงื่อนไข

1. สำหรับ ลูกค้าใหม่ ที่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระสินค้า มือถือ และ Airtime package ผ่านช่องทางของ AIS Telewiz shop ที่ร่วมรายการ เมื่ออนุมัติสินเชื่อจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือน นาน 24 เดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 19.50% ต่อปี โดยประมาณ เมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก)
2. เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน , เอกสารแสดงรายได้สลิปเงินเดือน 2 เดือน ล่าสุด และ Statement 3 เดือน ล่าสุด
3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และสิทธิใด ๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด
4. ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวไปให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258

สาขา AIS Telewiz ทั่วประเทศ, Jaymart และ iStudio ที่ร่วมโครงการ